Ви є тут

2 сесія 7 скликання (30.12.2015)

 

ОСТЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ)

П Р О Т О К О Л  №2

30 грудня    2015 р.

м.Остер

 

Всього депутатів – 26  чол.

На сесії присутні –  21 чол. (список додається)

Головував на сесії Самодєлок В.А. – Остерський міський голова 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

    

      1. Про міський бюджет 2016р.

          Доповідач:  Красний М.В. – голова постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-                     економічного розвитку.

      2. Про Програму соціально-економічного розвитку міста на 2016 рік.

          Доповідач: Самодєлок В.А. – міський голова.

      3. Про затвердження Положення про створення та використання спеціального фонду Остерської міської ради.

          Доповідач: Барбарич О.Г. – головний бухгалтер міської ради.

      4. Про дозвіл на попередню оплату товарів.

          Доповідач: Красний М.В. – голова постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-                     економічного розвитку.

      5. Про внесеня змін до кошторисів видатків.

          Доповідач: Красний М.В. – голова постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-                     економічного розвитку.

      6. Про дозвіл на оплату товарів готівкою.

          Доповідач: Красний М.В. – голова постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-                     економічного розвитку.

      7. Про затвердження штатного розпису.

          Доповідач: Самодєлок В.А. – міський голова.

      8. Про програму підтримки Остерського ДНЗ «Оленка» та закладів культури на 2016 рік.

          Доповідач: Самодєлок В.А. – міський голова.

      9. Про прийняття на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

          Доповідач: Самодєлок В.А. – міський голова.

      10. До внесення змін до складу виконавчого комітету.

           Доповідач: Самодєлок В.А. – міський голова.

      11. Про створення та функціонування офіційного веб-сайту Остерської міської ради та її виконавчого комітету.

            Доповідач: Самодєлок В.А. – міський голова.

      12. Про звіт комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, законності та правопорядку, депутатської             етики.

            Доповідач: Кузьмин Л.Л. – голова постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму,                         законності та правопорядку, депутатської етики.

      13. Про програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Остер в 2016 році.

            Доповідач: Самодєлок В.А. – міський голова.

      14. Про впорядкування умов оплати праці працівників Остерської міської ради.

            Доповідач: Самодєлок В.А. – міський голова.   

      15. Про внесення змін до складу постійних комісій.

            Доповідач: Самодєлок В.А. – міський голова.

 


 

СЛУХАЛИ:  Красного М.В. – голову постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-                     економічного розвитку, про міський бюджет на 2016р.

ВИРІШИЛИ: Рішення №4 про міський бюджет на 2016 рік затвердити.

      За дане рішення проголосували: за – 19 депутатів, утрималось: 2 депутати.

СЛУХАЛИ:Самодєлка В.А. – міського голову, про Програму соціально-економічного розвитку міста на 2016 рік.

ВИРІШИЛИ: Рішення №15 про Програму соціально-економічного розвитку міста на 2016 рік затвердити.

    За дане рішення проголосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Барбарич О.Г. – головного бухгалтера міської ради, про затвердження Положення про створення та використання спеціального фонду Остерської міської ради.

ВИРІШИЛИ: Рішення №16 про затвердження Положення про створення та використання спеціального фонду Остерської міської ради затвердити.

      За дане рішення проголосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Красного М.В. – голову постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-                     економічного розвитку, про дозвіл на попередню оплату товарів.

ВИРІШИЛИ:  Рішення №17 про дозвіл на попередню оплату товарів затвердити.

      За дане рішення проголосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Красного М.В. – голову постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-                     економічного розвитку, про внесення змін до кошторисів видатків.

ВИРІШИЛИ: Рішення №18 про внесення змін до кошторисів видатків затвердити.

      За дане рішення проголосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Красного М.В. – голову постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-                     економічного розвитку, про дозвіл на оплату товарів готівкою.

ВИРІШИЛИ: Рішення №19 про дозвіл на оплату товарів готівкою затвердити.

     За дане рішення проголосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Самодєлка В.А. – міського голову, про затвердження штатного розпису.

ВИРІШИЛИ: Рішення №20 про затвердження штатного розпису затвердити.

      За дане рішення проголосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Самодєлка В.А. – міського голову, про програму підтримки Остерського ДНЗ «Оленка» та закладів культури на 2016 рік.

ВИРІШИЛИ: Рішення №21 про програму підтримки Остерського ДНЗ «Оленка» та закладів культури на 2016 рік затвердити.

        За дане рішення проголосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Самодєлка В.А. – міського голову, про прийняття на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

ВИРІШИЛИ: Затвердити на посаду заступника міського голови Хоменка Володимира Миколайовича.                       Рішення №22 про прийняття на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради затвердити.

      За дане рішення проголосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Самодєлка В.А. – міського голову, про внесення змін до складу виконавчого комітету.

ВИРІШИЛИ: Ввести до складу виконавчого комітету Чугая Валерія Івановича.

Рішення №23 про внесення змін до складу виконавчого комітету затвердити.

      За дане рішення проголосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Самодєлка В.А. – міського голову, про створення та функціонування офіційного веб-сайту Остерської міської ради та її виконавчого комітету.

ВИРІШИЛИ: Рішення №24 про створення та функціонування офіційного веб-сайту Остерської міської ради та її виконавчого комітету затвердити.

      За дане рішення проголосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Кузьмин Л.Л. голову постійної комісії, про звіт комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, законності та правопорядку, депутатської етики.

ВИРІШИЛИ: Рішення №25 про звіт комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, законності та правопорядку, депутатської етики затвердити.

      Інформацію прийняли до відома.

СЛУХАЛИ: Самодєлка В.А. – міського голову, про програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Остер в 2016 році.

ВИРІШИЛИ: Рішення №26 про програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Остер в 2016 році затвердити.

      За дане рішення проголосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Самодєлка В.А. – міського голову, про впорядкування умов оплати  праці   працівників Остерської міської ради.

ВИРІШИЛИ: Рішення №27   про впорядкування умов оплати  праці   працівників Остерської міської ради затвердити.

      За дане рішення проголосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Самодєлка В.А. – міського голову, про внесення змін до складу постійних комісій.

ВИРІШИЛИ: Рішення №28 про внесення змін до складу постійних комісій затвердити.

      За дане рішення проголосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Барбарич О.Г. – головного бухгалтера міської ради, про затвердження рішень виконкому.

ВИРІШИЛИ: Рішення №29 про затвердження рішень виконкому затвердити.

      За дане рішення проголосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Самодєлка В.А. – міського голову, про затвердження складу муніципальної інспекції.

ВИРІШИЛИ: Рішення №30 про затвердження складу муніципальної інспекції затвердити.

      За дане рішення проголосували одноголосно.

 

 

 

Депутати, які були відсутні на 2-й сесії 7-го скликання

Прізвище, ім’я, по батькові

Закріплений за депутатом  одномандатний виборчий округ Остерської міської  ради №

Гавриш Ірина Іванівна

13

Губар Людмила Сергіївна

9

Самойленко Неля Йосипівна

2

Севастьян Артем Анатолійович

10

Ситник Ніна Павлівна

24

 

 

 

© Oster Town Council, 2015—2020       Developed by Roman Samodelok       Technical support: support@ost.gov.ua