Ви є тут

Щодо отримання дотації за молодняк великої рогатої худоби

 
Щодо отримання дотації за молодняк
великої рогатої худоби.
 
       Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби (далі – молодняк) до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб (п.9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018р. №107).
 
         Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:
- за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців – 300 гривень за голову;
- за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців – 700 гривень за голову;
- за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців – 1500 гривень за голову.
         Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.
 
         Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної міської, селищної, сільської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі – органи місцевого самоврядування) копії таких документів:
  • паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка – виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
  • паспорта громадянина України;
  • довідки або договору про відкриття рахунку в банку;
  • документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).
         Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року до 1 травня, до 1 вересня  і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходжень, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб – власників тварин, форму якого встановлює Мінагрополітики.
         За запитом органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб – власників тварин.
         Підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб – власників тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняка.
         Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк за встановленою формою, і подають її структурному підрозділу обладміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
         Структурний підрозділ обладміністрації протягом п’яти робочих днів узагальнюють надані відомості та подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум дотацій.
         Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів узагальнює подані відомості та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів, інформує  про прийняте рішення та спрямовує бюджетні кошти.
         Органи Казначейства перераховують кошти на поточні рахунки  фізичних осіб, відкриті в банках.
Сформований пакет документів для отримання дотації за молодняк приймається за адресою: м. Остер, вул. Незалежності,21 (приміщення Остерської міської ради, каб.12, відповідальна особа – Красна Антоніна Сергіївна).
 
 
 
 

© Oster Town Council, 2015—2018       Developed by Roman Samodelok       Technical support: support@ost.gov.ua