Ви є тут

Інформація Фонду соціального страхування

Фонд соціального страхування впроваджує адресну допомогу

Євген БАЖЕНКОВ, директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України:

«Фонд соціального страхування України є соціальною інституцією, яка реалізує конституційні гарантії щодо соціального захисту громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, охорони їх життя та здоров’я у процесі трудової діяльності.

Під страховим захистом Фонду нині перебувають 12 мільйонів застрахованих осіб, а також понад 207 тисяч потерпілих на виробництві та членів їх сімей постійно отримують страхові виплати зі страхування від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Фонд забезпечує своєчасно і у повному обсязі виконання своїх зобов’язань перед застрахованими особами, потерпілими на виробництві та членами їх сімей, зокрема щодо надання матеріального забезпечення, страхових виплат, медичних та соціальних послуг, які складають понад 92 % видаткової частини бюджету Фонду.

Виконуючи завдання щодо реалізації державної соціальної політики, ми переорієнтовуємо Фонд на зручну інституцію для людини і запроваджуємо адресність програм соціального захисту наших громадян. Хочу заявити, що прогресивний підхід «гроші ходять за людиною» – вже реальність.

Так, рішеннями правління Фонд визначив принципово нові механізми забезпечення потерпілих санаторно-курортним лікуванням, а застрахованих осіб – лікуванням після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів. Ідеться, зокрема, про спрощення відшкодування витрат як на безпосередньо реабілітаційне лікування застрахованих осіб, так і оздоровлення потерпілих на виробництві.

Також намагаємося в повній мірі реалізувати проект електронного реєстру листків непрацездатності, який нарешті у значній мірі унеможливить махінації з лікарняними та суттєво знизить корупційну складову у цій сфері.

ПІДВИЩЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

Один з пріоритетів Фонду - і надалі продовжувати практику підвищення соціальних стандартів. На виконання рішення Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей» з 1 січня проведено осучаснення страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей за 2008-2011 роки. Підвищення торкнулося майже 170 тисяч осіб, або 82 % усіх отримувачів страхових виплат у Фонді, при цьому розмір їхніх щомісячних страхових виплат збільшився в середньому на 464 гривні.

Наступне збільшення виплат потерпілим на виробництві та членам їх родин відбудеться у березні поточного року. Тоді буде збільшено розмір щомісячних страхових виплат усім потерпілим на виробництві та членам їх сімей на 20 %. Розмір страхових виплат буде перераховано майже 207 тисячам осіб. Це дасть змогу збільшити щомісячну страхову виплату майже на 500 гривень.

Також передбачено, що для потерпілих, у яких після проведеного перерахування розмір щомісячної виплати в перерахунку на 100 відсотків втрати працездатності буде меншим мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2017 року, встановити новий розмір щомісячної страхової виплати з урахуванням відсотка втрати працездатності та розміру мінімальної заробітної плати 3200 гривень.

НОВИЙ МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Уже з початку цього року запрацював новий механізм забезпечення відновлювальним лікуванням наших громадян: замовлення та розподіл путівок на відновлювальне лікування за рахунок коштів Фонду замінило адресне забезпечення медичною реабілітацією. І вже цією програмою скористалися майже 1700 осіб.

Фактично ми спростили порядок забезпечення відновлювальним лікуванням. Тепер після висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності реабілітації за певним профілем, у лікарню до пацієнта прибуває фахівець Фонду та разом із хворим заповнює заяву про забезпечення реабілітаційним лікуванням. Застрахованій особі надається перелік санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації, які відповідають вимогам за профілем його хвороби, та пропонується обрати відповідний санаторій. Далі Фонд узгоджує із санаторієм, обраним застрахованою особою, можливість приймання на реабілітаційне лікування та дату заїзду хворого. Після чого укладається тристоронній договір – між застрахованою особою, органом Фонду та санаторно-курортним закладом.

Такий крок має на меті забезпечити відновлення здоров’я в реабілітаційних відділеннях санаторіїв значно більшої кількості застрахованих осіб, оскільки цей механізм передбачає розширення мережі закладів охорони здоров’я, які можуть направляти хворих на реабілітаційне лікування.

Що стосується профільних медичних напрямів, за якими Фонд фінансує реабілітацію, то це: нейрореабілітація, м’язово-скелетна реабілітація, кардіо-пульмонарна реабілітація, медико-психологічна реабілітація учасників АТО, реабілітація після оперативних втручань на органах зору, реабілітація при порушенні перебігу вагітності, інша (соматична) реабілітація (після оперативних втручань).

Нагадаю також, що право на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм має кожна застрахована особа за наявності медичних показань. Вартість відновлювального лікування 100-відсотково покривається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

ЕЛЕКТРОННИЙ ЛІКАРНЯНИЙ

Ще один масштабний проект, на реалізації якого зараз зосереджено зусилля Фонду спільно з Міністерством охорони здоров’я та Міністерством соціальної політики, – створення і запуск електронного реєстру лікарняних. Адже потреба відмовитись від паперових носіїв, що ускладнювали життя всім – і тим, хто бере лікарняний, і лікарям, і тим, хто потім цей лікарняний супроводжує і фінансує, – виникла давно.

Отже, працюємо над створенням прозорої системи, де не буде можливості для зловживань і необґрунтованих виплат. Абсолютно чітко усвідомлюємо, що у цій сфері є певна корупційна складова. І її усунення дасть змогу зменшити необґрунтовані видатки на лікування та направити їх на реальну медичну допомогу тим, хто її насправді потребує.

Це матиме такий вигляд. У єдиній базі лікарняних листків міститимуться відомості про кожного застрахованого. Якщо лікар встановив, що людина через хворобу не може вийти на роботу, він вносить у реєстр відповідні відомості. І про відкриття цього електронного лікарняного відразу стає відомо зацікавленим сторонам: і роботодавцю, і Фонду. Дехто висловлює слушні застереження: мовляв, лікар, який прийшов до хворого на виклик, або лікар в сільському ФАПі не може в режимі онлайн внести відомості до електронного реєстру. Над подібного роду питаннями ми працюємо і розглядаємо різні варіанти: від створення спеціального мобільного додатку до надання лікарям певного часу для внесення відомостей – тобто після повернення на робоче місце.

Виходячи з названих аспектів, я твердо переконаний, що спільними зусиллями сторін соціального партнерства Фонд зможе стати провідником активної державної політики, спрямованої на підвищення стандартів соціальної захищеності наших громадян».

  

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
 
вул. Боричів Тік, 28, м. Київ, 04070, тел. +38 (044) 206-14-39, press@fssu.gov.ua
______________________________________________________________________
 
16.03.2018

 

Володимир Саєнко: Фонд соціального страхування провів реформу надання соцпослуг

Без збору довідок, відвідування робочих органів і «вибивання путівок» – Фонд соціального страхування України повністю переформатував і перевів на адресність процес отримання соціальних послуг, що надаються за його кошти. Зокрема, для працюючих українців спростилось отримання медичної реабілітації, вартість якої 100-відсотково покривається з бюджету Фонду соцстрахування. Про це повідомив голова правління ФССУ Володимир Саєнко.

Отримати послуги від Фонду соціального страхування України стало легше та швидше, а новий механізм їх надання став прозорим. Як наголошує голова правління Фонду, реформування системи надання соцпослуг було проведено у рекордно короткі для України терміни – менше ніж за 7 місяців повноцінної роботи новоствореного Фонду соціального страхування України.

«Ми повністю відійшли від необхідності пацієнтам збирати довідки чи відвідувати робочі органи Фонду – співробітник Фонду особисто приходить в стаціонар до хворого, якому за медичними показами необхідна реабілітація, та бере на себе всю бюрократичну роботу. Застрахованій особі потрібно пред’явити лише паспорт і код для її ідентифікації», – говорить Володимир Саєнко.

Крім того, з 1 січня 2018 року пацієнт має право самостійного вибору санаторно-курортного закладу для проходження лікування за кошти Фонду, путівки замінили тристоронні договори та акти виконаних робіт, а кількість лікарень, що мають можливість направляти хворих на відновне лікування за рахунок коштів ФССУ, збільшилась у 3,5 рази.

Зокрема, за спрощеною процедурою та за кошти Фонду можна відновити здоров’я після перенесеного інсульту, інфаркту міокарда, операцій на опорно-руховому апараті, серці, у разі підгострого періоду опіків, захворювань легень, цукрового діабету тощо.

Пройти медичну реабілітацію після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду соціального страхування має право кожна застрахована, тобто офіційно працевлаштована особа за наявності медичних показань. На сьогодні під захистом Фонду знаходиться більше 12 млн осіб.

«Затверджений бюджет ФССУ дозволить повністю охопити реабілітацією всіх застрахованих осіб, які її потребують. Ми очікуємо, що у цьому році відновне лікування за кошти Фонду отримають на 20% більше українців», – говорить Володимир Саєнко.

Станом на сьогодні Фонд забезпечив медичною реабілітацією за новим механізмом 3 800 застрахованих осіб.

 

Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

  

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
 
вул. Боричів Тік, 28, м. Київ, 04070, тел. +38 (044) 206-14-39, press@fssu.gov.ua
__________________________________________________________________
 
12.03.2018

 

Кількість медзакладів, що направляють на реабілітацію за кошти Фонду соцстрахування, збільшилась утричі

З цього року можливість направляти працюючих українців на реабілітаційне лікування, що надається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, має кожен заклад охорони здоров’я, де наявні стаціонарні відділення. Про це повідомив голова правління Фонду соціального страхування України Володимир Саєнко.

«Раніше лікувальні заклади заключали договори із Фондом, аби мати можливість направляти своїх пацієнтів на відновне лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів. Хворому мало пощастити потрапити саме в ту лікарню, де цей договір був, щоб пройти реабілітацію за кошти Фонду, – говорить Володимир Саєнко. – Рішенням правління ФССУ ця система була повністю переформатована, і з 1 січня 2018 року в 3,5 рази збільшилась мережа лікарень, які інформують Фонд про наявність в них на лікуванні пацієнта, який потребує подальшої реабілітації. Якщо особа застрахована, Фонд соцстрахування повністю профінансує проходження нею курсу відновного лікування».

За його словами, це дозволить значно збільшити охоплення працюючих реабілітаційним лікуванням за кошти Фонду.

Зазначимо, з початку 2018 року на відновне лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів були направлені 3200 осіб.

 

Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

 

  

 

Про роботу  Козелецького відділення Фонду за 2017 рік

Минулого року було завершено заходи, пов`язані з утворенням Фонду соціального страхування України та його робочих органів. У нових умовах роботи Козелецьким відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області загалом було забезпечено своєчасне та в повному обсязі надання матеріального забезпечення застрахованим особам, проведення страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей), забезпечення застрахованих осіб та потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання медичними,  соціальними та  послугами з реабілітаційного і санаторно-курортного лікування. Крім того, велика увага приділялась здійсненню профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві, усуненню загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, та контролю за дотриманням законодавства з охорони праці. Також спеціалістами відділення вживались заходи з попередження неправомірного використання страхових коштів на підприємствах, в установах і організаціях, підвідомчих Козелецького і Бобровицького  районів.

За  2017 рік сума витрат на надання матеріального забезпечення склала 9827,7 тис. гривень. Страхувальниками подано до відділення 1721 заяву-розрахунок на фінансування  для  надання  матеріального забезпечення на загальну суму 9662,6 тис. гривень. При цьому, загальна кількість оплачених днів за звітний період становила 47649 днів, що менше минулорічного показника на 23,9 відсотка.   

Із цієї суми в структурі витрат питому вагу, а це 67,6 %, займає допомога по тимчасовій непрацездатності. З урахуванням допомоги по догляду за хворими сума її склала 6642,1  тис. гривень.

На  забезпечення виплат по вагітності і пологах було направлено кошти обсягом     3117,6 тис. грн, (105,6 % до минулорічного), що в загальній сумі витрат становить 31,7 відсотка. Для виплати допомоги на поховання направлено 68,1 тис. грн, (виплачено 18  допомог).

Страхові виплати від Фонду, разом із наданням допомоги по тимчасовій непрацездатності потерпілим, за минулий рік по Козелецькому та Бобровицькому районах  отримали 176 потерпілих (членів їх сімей) в загальній сумі 2816,1 тис. гривень.  Ці витрати порівняно з 2016 роком зросли на 223,6 тис. грн, або  8,6 відсотка.  У структурі страхових виплат основна частина (95,82 %) припадає на щомісячні страхові виплати – сума  витрат склала 2698,3 тис. грн, допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві (3,73 %),  що в сумі складає 105,2 тис. грн, та на одноразову допомогу (0,45 %) – в сумі 12,6 тис. гривень.

Станом на 01 січня 2018 року щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, отримували 166 осіб. Сума витрачених коштів на цей вид виплати склала 2585,5 тис. грн,  це на 283,7 тис. грн, або майже на 11 % більше минулорічної.    

Сума витрат на виплату щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, за звітний рік склала 11,3 тис. грн, що на 12,7 % менше витрат попереднього року, а  кількість таких отримувачів становить 10 осіб.

Одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілому призначено 3 особам на загальну суму  12,6 тис. грн, при цьому середній розмір допомоги на одного потерпілого склав 4,2 тис. гривень.

У 2017 році забезпечення застрахованих осіб та потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання медичними та соціальними послугами здійснювалось згідно з визначеною потребою в необхідному обсязі та відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Послуги з відновлювального лікування (медичної реабілітації) застрахованих осіб і членів їх сімей у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за висновками лікарів отримали 40 хворих на загальну суму 463,8 тис. грн, в тому числі в Бобровицькому районі – 18 осіб, в Козелецькому – 22 особи. У 2016 році таке лікування отримали 29 осіб.

Упродовж 2017 року в закладах охорони здоров’я було проліковано та забезпечено медичною реабілітацією 5  потерпілих на виробництві на суму 18,2 тис. гривень. Лікарськими засобами та виробами медичного призначення через аптечні заклади було забезпечено  4 осіб,  сума витрат за які склала 35,1 тис. гривень.

Одна особа, що має інвалідність внаслідок трудового каліцтва, пройшла санаторно-курортне лікування на суму 13,4 тис. гривень. Відповідно до укладених договорів із протезно-ортопедичними підприємствами на суму 62,4 тис. грн було забезпечено 4  потерпілих на виробництві технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичними та іншими виробами).  Спеціальними засобами пересування (колясками) забезпечено 2  потерпілих на суму 83,1 тис. гривень.

Спеціалістами відділення постійно проводиться цілеспрямована робота з профілактики виробничого травматизму та профзахворювань, надається всебічна допомога роботодавцям із організації роботи з охорони праці. Але такі випадки все ж стаються. За 2017 рік відділенням було зареєстровано 10 нещасних випадків на виробництві, в тому числі один – зі смертельним наслідком (у 2016 році було відповідно 11 випадків, 2 з яких зі смертельними наслідками).

В умовах зростання показників захворюваності населення та, як наслідок, збільшення обсягів фінансових виплат за листками непрацездатності значна увага приділялась питанням дотримання чинного законодавства страхувальниками при нарахуванні та виплаті допомог за рахунок коштів Фонду. Як свідчить статистика, за результатами перевірок кожне третє підприємство, установа чи організація має порушення. Впродовж 2017 року проведено перевірки у 129 роботодавців, із них виявлено порушення та застосовано фінансові санкції на суму близько 44 тис. грн до 45 страхувальників.

Для попередження незаконного витрачання коштів Фонду за всіма заявами-розрахунками на етапі опрацювання забезпечено контроль та моніторинг поданих страхувальниками сум, з’ясовуються причини перевищення більше ніж у 2 рази розміру середньоденної допомоги над середньоденною заробітною платою, яка склалась у страхувальника за підсумками роботи за останні три місяці, проводиться розслідування випадків невиробничого травматизму та у співпраці з відповідальними працівниками роботодавців вживаються заходи з усунення виявлених порушень.

У поточному  році  основними завданнями в роботі відділення є своєчасне та в повному обсязі фінансування виплат та допомог, контроль за обґрунтованістю заявлених страхувальниками страхових коштів, попередження неправомірних витрат на етапі опрацювання заяв-розрахунків, а також проведення заходів зі зниження рівня захворюваності працівників та відновлення їх здоров’я. Для цього спеціалістами  відділення будуть використані всі наявні можливості та забезпечено якісне виконання статутних завдань Фонду соціального страхування України.

 

Микола Гарбуз, начальник Козелецького

відділення Управління виконавчої  дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області

                                                

 

 

© Oster Town Council, 2015—2018       Developed by Roman Samodelok       Technical support: support@ost.gov.ua