Ви є тут

Опорний заклад

 
                                                 
Про визначення опорного закладу
 
     Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей  90, 104-107 Цивільного Кодексу України, статей 9, 11 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р.       № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ» (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 79), з метою створення єдиного освітнього простору в Остерській об’єднаній територіальній громаді, забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти, створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, Відділ освіти Остерської міської ради просить розглянути на черговій сесії Остерської міської ради такі питання: про визначення опорного закладу – Остерської гімназії Остерської міської ради Чернігівської області; змінити назву Остерська гімназія Остерської міської ради Чернігівської області на опорний заклад - Остерська гімназія  Остерської міської ради Чернігівської області.
 
Остерська гімназія відповідає умовам визначення опорного закладу (пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ»).
1. Освітні потреби учнів (вихованців) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації.
 
          Остерська гімназія - це загальноосвітній навчальний заклад з поглибленим вивченням окремих предметів відповідного профілю, головною метою якого є  розвиток і формування соціально-зрілої, творчої особистості - громадянина України, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнівської молоді, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися, формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії, створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного, психічного, фізичного розвитку, умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум; надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб; пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей, здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді; збагачення на цій основі інтелектуального, творчого потенціалу держави.
 
2. Забезпечення організованого підвезення учнів (вихованців) (не менше, ніж з трьох  сіл, у яких ліквідовано загальноосвітні навчальні заклади або припинено (зупинено) їх діяльність). Наявність автобусів для підвезення учнів до опорного закладу. Загальна кількість учнів, що буде підвозитися до опорного закладу. Зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання.
 
 Два «шкільні» автобуси Остерської гімназії протягом 2016-2017 н.р. здійснювали щоденний підвіз 128 учнів з навколишніх сіл за затвердженими маршрутами  по автомобільних дорогах з твердим покриттям.  Підвіз учнів до гімназії здійснюється з сіл Жуківщина, Бірки, Білики, Кошани, в яких були ліквідовані загальноосвітні навчальні заклади у минулі роки.  
3. Наявність професійного керівника опорного  закладу.
 
       Очолює педагогічний колектив гімназії  досвідчений педагог, керівник та наставник Куран Ірина Миколаївна, має вищу кваліфікаційну категорію, звання «вчитель-методист», Відмінник освіти України. За підсумками атестації керівників навчальних закладів у 2017 році відповідає займаній посаді.
4. Рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами.
        У 2016-2017 н.р. навчально-виховний процес забезпечували 49 учителів, з них 34 мають вищу кваліфікаційну категорію (69,3%);                          9 -  педагогічне звання «учителів-методист»; 11 – «старший учитель»; 4 - нагороджені знаком «Відмінник освіти України».
          У 2017 році за підсумками атестації педагогічних працівників присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2 педагогічним працівникам, встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 8; присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» - 2; встановлено відповідність раніше присвоєним педагогічним званням «учитель-методист», «старший учитель» - 5. Пройшли курси підвищення кваліфікації у Чернігівському ОІППО ім. К.Д.Ушинського - 18 вчителів.
         Педагогічний колектив гімназії докладає значних зусиль для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодіння учнями базовими, загальнонавчальними вміннями і навичками, спрямованими на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створення умов для самореалізації.
 
5. Здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки та профільного навчання, поглиблене вивчення окремих навчальних предметів.
 
        Дирекція навчального закладу спрямовує свою роботу для всебічного розвитку талантів, пошуку, виявленні і підтримці обдарованих дітей, спрямування педагогічного процесу на вибір таких форм змісту, методів, засобів навчання та виховання, за яких розвивається творча особистість. Враховуючи потреби учнів, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу навчальних кабінетів, у 8-х класах було запроваджено поглиблене вивчення української мови, у 9-А класі продовжувалось поглиблене вивчення математики, а у 9-Б класі - біології. Старша школа             (10-11 класи) навчалася за профілем української філології. З метою забезпечення інтелектуального розвитку учнів запроваджувалися курси за вибором, факультативні та додаткові індивідуальні заняття.
 
6. Наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів (спортивні зали, майданчики, укомплектування спортивним інвентарем та обладнанням), кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до мережі  Інтернет).
 
       Наявна належна матеріально-технічна база навчального закладу.                            Спортивна база гімназії у задовільному стані, відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. У спортивному залі, розміром 9 х 18 м, організовані робочі місця, що відповідають нормам пожежної безпеки, шкільної гігієни та санітарії, а також віковим особливостям учнів. У 2016 році за рахунок коштів з державного бюджету було проведено капітальний ремонт спортивного залу. Є волейбольна та баскетбольна спортивні  площадки, що дає змогу виконувати навчальну програму з ігрових видів спорту. Для занять фізичною культурою та спортом використовується тренажерна зала.
         Приміщення для занять фізичною культурою обладнані всім необхідним спортивним інвентарем та обладнанням для проведення уроків фізкультури та позакласної спортивно-масової роботи, знаходяться у задовільному стані. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду в розмірі (866 866 грн.), були придбані та встановлені сучасні технічні засоби навчання для кабінетів фізики, хімії, біології географії, мультимедійної техніки, 2 навчальні комп’ютерні комплекси (20+2), 8 інтерактивних комплексів, що дасть змогу викладати базові навчальні дисципліни на сучасному освітньому рівні з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.  Навчальний заклад підключено до  швидкісного Інтернету з  wi-fi покриттям.
 
7. Укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою.
 
         Бібліотечний фонд навчального закладу складає: 39 277 екземплярів, з них: 30 469 - книги, журнали, художня та довідникова література;   8 808 - навчальних підручників.
 
 8. Результати олімпіад, конкурсів 2016-2017 н.р.
 
У ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів узяли участь 46 учнів, з них вибороли призові місця - 36 ( І місць - 13, ІІ - 11, ІІІ- 12). У ІІІ етапі обласних учнівських  олімпіад із 9 учнів троє були нагороджені дипломами ІІІ ступеня (1 - біологія, 1 - історія, 1- трудове навчання). У ІІ етапі XVII Міжнародного конкурсу з української мови  ім. Петра Яцика взяли участь 9 учнів (І м. - 1, ІІ м. - 1, ІІІ м. - 3).
         7 учнів узяли участь у ІІ етапі VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка, де вибороли 2 других місця.  Учні гімназії є активними учасниками   інтелектуальних предметних конкурсів («Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Лелека», «Колосок»), мовно-літературних, екологічних, художньої самодіяльності, спортивних змагань, технічної  творчості  та інші.
 
9. Забезпечення умов для організації інклюзивного навчання.
 
       З метою забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітей з особливими потребами, здійснення комплексної реабілітації таких дітей, набуття ними побутових та соціальних навичок, розвитку здібностей в Остерській гімназії створені  відповідні умови для інклюзивного навчання учнів, а саме: створення позитивної атмосфери, командний підхід, індивідуалізація навчального процесу, ефективне залучення членів родини,
адаптація та модифікація навчальних планів, програм, підготовка педагогів.
 
 
 
 
 

© Oster Town Council, 2015—2020       Developed by Roman Samodelok       Technical support: support@ost.gov.ua