Ви є тут

Остерська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування

Оголошення про проведення конкурсу
 
     Остерська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:
- державного реєстратора відділу із забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Остерської міської ради.
 
     Вимоги до кандидата: громадянство України; вища освіта не нижче ступеня спеціаліста за спеціальністю правознавство; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року; вільне володіння державною мовою; вміння працювати на персональному комп’ютері в режимі користувача.
       
     Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Остерської міської ради такі документи:
- письмову заяву про участь у конкурсі;
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
- одну фотокартку розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання,   присудження наукового ступеня;
- копію документа, який посвідчує особу;
- копію реєстраційної картки платника податків;
- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).
 
     Прийом документів та надання додаткової інформації щодо основних функціональних обов’язків, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень, розміру та умов оплати праці проводиться кадровою службою в приміщенні Остерської міської ради за адресою: 17044, Козелецький р-н, м. Остер, вул. Незалежності, 21, тел. (04646) 4-32-57.
 
     Документи подаються особисто кандидатами протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
 
 
     Основні вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади державного реєстратора відділу із забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Остерської міської ради:
- громадянство України;
- вища освіта не нижче ступеня спеціаліста за спеціальністю правознавство;
- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року;
- вільне володіння державною мовою;
- вміння працювати на персональному комп’ютері в режимі користувача.
 

 

 
 
 
I. Питання на перевірку знання Конституції України
1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43).
10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
17. Державний бюджет України (стаття 96).
18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
19. Повноваження Президента України (стаття 106).
20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).
23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
24. Система судів в Україні (стаття 125).
25. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
26. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
27. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
28. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
29. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
30. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
31. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147150).
32. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).
 
П. Питання на перевірку знання Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні"
1. Поняття місцевого самоврядування та основні принципи місцевого самоврядування в Україні (стаття 2,4).
2. Поняття рад, як представницьких органів місцевого самоврядування (стаття 10).
3. Виконавчі органи рад (стаття 11).
4. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).
5. Правовий статус місцевого самоврядування (стаття 24).
6. Порядок формування рад (стаття 45).
7. Порядок скликання сесії ради (стаття 46, ч.5-8).
8. Хто має право і за яких обставин вести сесію? (стаття 46, ч.11).
9. Коли приймається і які питання визначає регламент ради?(стаття 46, ч.14,15).
10. Чим визначаються перелік та порядок організації роботи постійних комісій ради? (стаття 47, ч.15).
11. Нормативні та інші акти рад (стаття 59, ч.1-5).
12. Право комунальної власності територіальних громад (стаття 60, ч.1,2).
13. Права органів місцевого самоврядування по управлінню об’єктами  комунальної власності (стаття 60, ч.4-8).
14. Права органів місцевого самоврядування стосовно місцевих бюджетів (стаття 61).
15. Гарантії органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб (стаття 71).
 
ПI. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу
в органах місцевого самоврядування"
1. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування ( стаття 10).
3. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування " (стаття 1,2,3 ).
4. Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб місцевого самоврядування: соціально-побутове забезпечення посадових осіб (стаття 21).
5. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті 14,15).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
8. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
9. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування  (стаття 16).
10. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
11. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
12. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (статті 23,24).
13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
14. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
15. Оплата праці посадових осіб (стаття 21).
 
IV. Питання на перевірку знання Закону України
"Про запобігання корупції"
1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).
9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50).
16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
17. Державний захист викривачів (стаття 53).
18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень вакантної посади державного реєстратора
відділу із забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг
Остерської міської ради
 
І. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»
 
1. Визначення терміну: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (стаття 1, ч.1, п.1).
2. Визначення терміну: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (стаття 1, ч.1, п.7).
3. Сфера дії Закону (стаття 3).
4. Державний реєстратор, основні завдання (стаття 6, ч.1,2).
5. Єдиний державний реєстр (стаття 7, ч.1,2).
6. Подання документів для державної реєстрації (стаття 14).
7. Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу (стаття 16,          ч.1-4).
8. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи - державного органу, органу місцевого самоврядування (стаття 17, ч.2)
9. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (стаття 26, ч.1, п.1).
10. Підстави для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації (стаття 27, ч.1).
11. Порядок формування реєстраційних справ (стаття 29, ч.1).
12. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру та виявлених заявником (стаття 32, ч.1).
13. Заходи, що вживаються суб’єктом державної реєстрації та державним реєстратором у разі виявлення порушення законодавства (стаття 33)
14. Відповідальність у сфері державної реєстрації (стаття 35).
15.Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації (стаття 37).

 

 

 

 

 

 

© Oster Town Council, 2015—2020       Developed by Roman Samodelok       Technical support: support@ost.gov.ua